Tag Archives: ΑΤΡ

Δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α για το πρόστιμο για παραβάσεις στις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων – ATP

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας, σχετικά με τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται, με τον οποίο μεταφέρονται διεθνώς ευπαθή τρόφιμα.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.Γ6/357/31/2017

ΦΕΚ 25/B/16-1-2017

Διοικητική κύρωση για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τον ειδικό εξοπλισμό με τον οποίο μεταφέρονται διεθνώς ευπαθή τρόφιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ.1δ και παρ.2 του άρθρου 4Β και του άρθρου 4 του ν.3446/2006 (ΦΕΚ Α’ 49) όπως προστέθηκαν με το άρθρο 36 του ν.4313/2014 (ΦΕΚ Α΄261).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄98).

γ) Του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

δ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ.50786/3319/2-9-2014 (ΦΕΚ Β΄2418) «Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970» όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη να οριστούν κυρώσεις για τις παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (Συμφωνία ΑΤΡ).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

1.«Συμφωνία ΑΤΡ»: Η Συμφωνία για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) η οποία υπεγράφη στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970, κυρώθηκε με το ν.2006/1992 (Α΄11) και τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 57687/5114/2012 (ΦΕΚ 70/Β΄2012) όπως τροποποιημένη κάθε φορά ισχύει.

2.«Ευπαθή τρόφιμα» είναι τα κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμενα (ή βαθειάς κατάψυξης) τρόφιμα καθώς και τα διατηρημένα με απλή ψύξη τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα 3 της Συμφωνίας ΑΤΡ.

3. «Πιστοποιητικό ΑΤΡ» είναι το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παρ.3 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ και ειδικά για τον εξοπλισμό που είναι ταξινομημένος στη χώρα μας, υπόκειται στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 32031/ 3643/13 (ΦΕΚ 2499/Β΄/2014).

4. «Πινακίδα πιστοποίησης ΑΤΡ» είναι η πινακίδα που προβλέπεται στην παρ.3 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος 1 και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο προσάρτημα 3Β του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ.

5. «Αρχές ελέγχου» είναι οι αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 2 του ν.3446/2006 όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Διοικητικό πρόστιμο παράβασης ΑΤΡ

Η διενέργεια διεθνούς μεταφοράς ευπαθών τροφίμων χωρίς ισχύον Πιστοποιητικό ΑΤΡ ή την ισότιμη με αυτό πινακίδα πιστοποίησης ΑΤΡ όπως προβλέπεται στη Συμφωνία ΑΤΡ, κατατάσσεται στις σοβαρές παραβάσεις του άρθρου 4Α του ν.3446/2006 όπως ισχύει και επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος πρόστιμο ύψους τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.

Άρθρο 3

Διαδικασία Καταλογισμού – Είσπραξης

Οι αρχές ελέγχου για τον καταλογισμό και είσπραξη των διοικητικών προστίμων εφαρμόζουν τη διαδικασία της παρ.8 του άρθρου 1 του ν.3446/2006 όπως ισχύει, έως ότου εκδοθεί η απόφαση της παρ.3 του άρθρου 4Β του ν.3446/2006 όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν.4313/2014.

Άρθρο 4

Αναφορά ελέγχων-παραβάσεων

Οι αρχές ελέγχου αποστέλλουν στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, αναφορά σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης στην οποία καταγράφουν τον αριθμό των ελέγχων που διενεργήθηκαν και τον αριθμό των παραβάσεων που καταλογίστηκαν για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του άρθρου 4, η ισχύς του οποίου ξεκινά από 1-1-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 28 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΤΡ

Από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ μας ήρθε ενημέρωση για θέματα που αφορούν στο ΑΤΡ.

Παραθέτουμε το έγγραφο.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης για την ταξινόμηση, τον περιοδικό έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικών ΑΤΡ οχημάτων διεθνών μεταφορών ευπαθών τροφίμων

ΣΧΕΤ:

α. Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. 32031/3643/13 (ΦΕΚ 2499/ Β/2014) «Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που υπάγονται στις διατάξεις της Συμφωνίας ATP για τις διεθνείς μεταφορές καθώς και την έκδοση του Πιστοποιητικού ATP.» (Α∆Α: 6 ΕΩΓ 1-ΩΝΨ)

β. Υ.Α. με αριθμ . πρωτ. 58199/2802/2003 (ΦΕΚ 1515/Β ́) «Ρύθμιση των τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων για την ταξινόμηση οχημάτων που μεταφέρουν ευπαθή τρόφιμα και υπάγονται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ATP για τις διεθνείς μεταφορές.