Monthly Archives: Μάρτιος 2017

ΕΦΚΑ: Τι πρέπει να αναφέρεται στις βεβαιώσεις ακινησίας ΦΔΧ ή ΕΔΧ

Για να μην θεωρούνται ελλειπείς.

Εφαρμογή της αρ. Φ.10035/2523/131/12-9-2016 Κ.Υ.Α. για την θέση σε προσωρινή ακινησία ΦΔΧ και ΕΔΧ οχήματος.

Με αφορμή ερωτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών, μετά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της αρ. Φ. 10035/2523/131/12-9-2016 Κ.Υ.Α, και ύστερα από την αρ. 32/2016 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, σχετικά με βεβαιώσεις ακινησίας που χορηγούν οι Δ/νσεις Μεταφορών των Περιφερειών στους ενδιαφερόμενους οι οποίες είναι ελλειπείς, παρακαλούμε όπως αναφέρονται απαραιτήτως στις εν λόγω βεβαιώσεις τα κάτωθι:

1) Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 121 του Ν. 4199/2013 βάσει των οποίων τίθενται σε προσωρινή ακινησία τα ΦΔΧ ή ΕΔΧ.

2) Ότι το σύνολο των ιδιόκτητων ΦΔΧ της μεταφορικής επιχείρησης ή των μεταφορικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ή των ιδιόκτητων ΕΔΧ ή των ΕΔΧ που ανήκουν σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει έχει τεθεί σε προσωρινή ακινησία.

3) Το χρονικό διάστημα ακινησίας που χορηγείται (1 έτος για τα ΕΔΧ και 3 έτη για τα ΦΔΧ).

22.02.2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΚΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

Που και πότε απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών κατά το έτος 2017

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας των φορτηγών στις Εθνικές Οδούς για το 2017.

Παραθέτουμε ολόκληρη τη δημοσίευση.

“Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2017”.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ 186/10.11.2016.

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 26398/28-04-2015 (Β΄ 315) απόφαση του Πρωθυπουργού και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.34597/1042/31-05-2016 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενική Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και προϊσταμένους Γενικούς Διευθύνσεων, Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».

9. Την ανάγκη, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων οτην κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών, σε όλη την Επικράτεια και κατά τις ημέρες και ώρες του έτους που αναμένονται μεγάλες κυκλοφοριακές αιχμές, με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, καθώς και την περιστολή των τροχαίων ατυχημάτων.

10. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η θέσπιση εξαίρεσης από τους πιο πάνω περιορισμούς για τα οχήματα οδικής βοήθειας και ορισμένες άλλες κατηγορίες φορτηγών αυτοκινήτων.

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1259/16/2451767/10.12.2016 έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

12. Των υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΟΥ/6811/Φ-924/02.12.2016 και ΛΕ/ΟΑ/00/07/24/9879/01.12.2016 εγγράφων της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

13. Την παράγραφο 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93), όπως ισχύει, περί απαγόρευσης κυκλοφορίας για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων στο οδικό δίκτυο παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε: